Numri i ndërmarrjeve të reja dhe të riregjistruara sipas tremujorëve dhe seksioneve të aktiviteteve ekonomike
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 8 Përzgjedhur

Kërko

tremujoret Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 5 Përzgjedhur

Kërko

seksionet e aktiviteteve ekonomike Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 20 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Udhëzues për përdorimin e ASKDATA