Popullsia e komunës së Prizrenit sipas vendbanimit dhe grupmoshës 2011
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

Vendbanimi Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 77 Përzgjedhur

Kërko

Grupmosha Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 18 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Udhëzues për përdorimin e ASKDATA