Fëmijët e braktisur në regjione sipas viteve 2009-2013
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

regjioni Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 8 Përzgjedhur

Kërko

vitet Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 5 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Udhëzues për përdorimin e ASKDATA