Numri i përfituesve nga pensioni bazë në regjione 2010-2013
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

regjioni Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 7 Përzgjedhur

Kërko

viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 4 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Udhëzues për përdorimin e ASKDATA