Eksporti sipas kapitujve (HS) 2 shifror 2010-01 - 2020-03
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

kapitujt Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 98 Përzgjedhur

Kërko

viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 11 Përzgjedhur

Kërko

muaji Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 12 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Udhëzues për përdorimin e ASKDATA