Qarkullimi i mallrave në tregtinë e jashtme 2018-01 - 2020-03
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

viti Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 3 Përzgjedhur

Kërko

muaji Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 12 Përzgjedhur

Kërko

variabla Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 4 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Udhëzues për përdorimin e ASKDATA