Importi sipas BEC klasifikimit, 2010-2019
Për variablat e shenjuar * duhet të zgjidhni të paktën një vlerë. Udhëzues shtesë

period Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 12 Përzgjedhur

Kërko

bec Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 7 Përzgjedhur

Kërko

year Zgjidh të paktën një vlerë

Gjithsej 9 Përzgjedhur

Kërko


Numri i qelizave të zgjedhura numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1.000 rreshta dhe 30 kolonë


Numri i qelizave të zgjedhura tejkalon maksimumin e lejuar
Udhëzues për përdorimin e ASKDATA