Shko lart

Eksporti dhe importi sipas vendeve, 2010-2021

Zgjidh variablat

E detyrueshme

Përzgjedhur 0 nga gjithsej 2

E detyrueshme
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.AD:ANDORRA , AE:UNITED ARAB EMIRATES , AF:AFGHANISTAN ,

Përzgjedhur 0 nga gjithsej 253

E detyrueshme
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Përzgjedhur 0 nga gjithsej 12

Numri i qelizave të zgjedhura:
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1 000 rreshta dhe 1 000 kolonë

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100 000
Nuk ka shënime