Shko lart
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Zgjidh variablin

Papunësia dhe shkalla e papunësisë sipas gjinisë, grup mosha 15-64, 2016/TM1 - 2023/TM3

Zgjidh variablat

26.6.2024
(NË MIJËRA) apo %
AFP
20.10.2021
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
E detyrueshme

Përzgjedhur 0 nga gjithsej 2

E detyrueshme

Përzgjedhur 0 nga gjithsej 1

E detyrueshme
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2023/TM3 , 2023/TM2 , 2023/TM1 ,

Përzgjedhur 1 nga gjithsej 31

E detyrueshme

Përzgjedhur 0 nga gjithsej 3

Numri i qelizave të zgjedhura:
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1 000 rreshta dhe 1 000 kolonë

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100 000
Nuk ka shënime