Shko lart
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Zgjidh variablin

Rritja reale e BPV-së, 2021/TM1 - 2024/TM1

Zgjidh variablat

Tel: (+381) 038 200 31 129
26.6.2024
(%) dhe (Milionë Euro)
12.11.2015
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
E detyrueshme
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2024/TM1 , 2023/TM4 , 2023/TM3 ,

Përzgjedhur 1 nga gjithsej 13

E detyrueshme

Përzgjedhur 0 nga gjithsej 3

Numri i qelizave të zgjedhura:
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1 000 rreshta dhe 1 000 kolonë

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100 000

Obs:

*Me vlerësimin e tremujorit të katërt, sipas metodologjisë ASK-ja jep një vlerësim paraprak për vitin 2022, i cili mbështetur në shumën e tremujorëve kishte një rritje reale prej 3.51% krahasuar me vitin 2021. Vlerësimet e tremujorëve të vitit 2022 janë të përkohshme dhe do të rishikohen në bazë të dhënave vjetore. BPV vjetore sipas qasjes së prodhimit dhe shpenzimeve, me çmime aktuale dhe me çmime të periudhës së njëjtë të vitit paraprak, do të publikohet në shtator të vitit 2023. *Të dhënat e eksportit dhe importit (të marra nga BQK), janë të dhëna preliminare.