Shko lart

Çmimet mesatare ditore për artikujt bazik

Zgjidh variablat

E detyrueshme
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Oriz - Ducato di Mantova, Gloria, 800 gr , Makarona - Divella, 500 gr , Miell gruri - Dellino, 5 kg ,

Përzgjedhur 0 nga gjithsej 30

E detyrueshme
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.data, 29.11.2022 , data, 28.11.2022 , data, 27.11.2022 ,

Përzgjedhur 0 nga gjithsej 247

Numri i qelizave të zgjedhura:
(numri maksimal i lejuar është 100.000)

Paraqitja në ekran është e limituar në 1 000 rreshta dhe 1 000 kolonë

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 100 000

Obs:

Për të shkarkuar tabelën e plotë, shko te: Rreth tabelës, Lidhje dhe kliko në linkun e shfaqur.
NA- Nuk ka monitorim